Wat REMER doet in Bicas

Maar liefst 30 jaar lang (van 1992 tot 2022) heeft REMER in het dorpje Pequeri (in de staat Minas Gerais) kinderen opgevangen met een problematische thuissituatie. Dat gebeurde op de prachtige woonboerderij Sítio Shalom. Zo’n 340 kinderen zijn op die manier door REMER geholpen. Eenmaal volwassen heeft circa 80% van deze kinderen een geslaagd, zelfstandig bestaan opgebouwd: ze hebben een opleiding gedaan, een baan gekregen en in veel gevallen een gezin gesticht.

Eind 2022 zijn de opvangactiviteiten van REMER verhuisd van Pequeri naar de nabijgelegen stad Bicas. Omdat Bicas groter is dan Pequeri, heeft deze stad de kinderen meer voorzieningen te bieden, zoals cursussen, danslessen, sportclubs. Ook met het oog op de toekomst van de kinderen is Bicas een aantrekkelijke plek om te wonen. Er zijn veel bedrijven die stageplekken bieden – en de kans op het vinden van een baan is er veel groter dan in Pequeri. Door de kinderen in Bicas op te vangen, kan REMER bovendien besparingen realiseren: de onderhoudskosten van de woonboerderij in Pequeri waren hoog en hetzelfde geldt voor de vervoerskosten.

Vanwege de verhuizing worden de kinderen momenteel opgevangen in 2 huurhuizen in Bicas. Ondertussen wordt er met man en macht gewerkt aan de bouw van een eigen, gloednieuw wooncomplex van REMER in de stad. Naar verwachting wordt dit wooncomplex eind 2023 opgeleverd, zodat de kinderen daar kunnen worden opgevangen.

Waarom worden kinderen opgevangen?

REMER vangt kinderen op die niet meer bij hun ouders kunnen wonen omdat de thuissituatie onveilig is. In veel gevallen zijn deze kinderen het slachtoffer geweest van seksueel misbruik, mishandeling of verwaarlozing. Daarnaast zijn sommige van de ouders verslaafd. Op last van de kinderrechter zijn deze kinderen uit huis geplaatst, waarna zij worden opgevangen door REMER.

Hoe helpt REMER deze kinderen?

REMER biedt deze kinderen opvang in een veilige omgeving. De aanpak van REMER is er op gericht om het (zelf)vertrouwen van de kinderen te herstellen en hen kansen te bieden op een volwaardig, zelfstandig bestaan. In een vervangende gezinssituatie krijgen deze kinderen 24 uur per dag, 7 dagen per week, persoonlijke aandacht en liefde van professionele begeleiders, waaronder twee pleegmoeders die in ploegendienst de zorg voor de kinderen op zich nemen.

Kleinschalige zorg op maat

Daarnaast zet REMER een team in van specialisten met expertise op het vlak van maatschappelijk werk, psychologie, educatie en sport. Ieder kind krijgt hierbij de hulp die hij of zij nodig heeft. Vanwege de persoonlijke begeleiding en kleinschalige zorg wordt REMER binnen de regio gezien als een welzijnsorganisatie die goede en betrouwbare opvang biedt.

Opvang als middel – niet als doel

Het opvangwerk van REMER is een middel om kinderen met een problematische thuisachtergrond te helpen; het is geen doel op zich. Het doel is juist om deze kinderen – uiteindelijk – een nieuw ‘thuis’ te geven, in een adoptiegezin of bij familieleden.

REMER vangt dan ook alleen in zeer acute situaties kinderen op. In Bicas heeft REMER de mogelijkheid om 10-12 kinderen tegelijkertijd een opvangplek te geven. In minder acute situaties speelt REMER een bemiddelende rol bij de – tijdelijke – plaatsing van kinderen in gastgezinnen. REMER kent deze gastgezinnen goed. Daarom kan REMER helpen om de juiste gastgezinnen te vinden voor deze kinderen, waarbij de specifieke behoeften van elk individueel kind voorop staan.

Toenemende focus op preventie

Met de verhuizing van de opvangactiviteiten naar Bicas wil REMER een grotere rol gaan spelen op het vlak van preventie, zoals dat ook al gebeurt in Rio de Janeiro. In Bicas bevinden zich meerdere wijken die zeer verpauperd zijn. REMER onderzoekt momenteel of er mogelijkheden zijn om in één van deze wijken een nieuw project op te zetten. Daarbij wordt gedacht aan sportactiviteiten, een praatgroep en bijlessen. Het doel van dit initiatief: voorkomen dat kinderen die in de betreffende wijk wonen in de drugshandel of in de prostitutie belanden. Deze preventieve activiteiten zouden in samenspraak met de lokale overheid én met de ouders van de betreffende kinderen kunnen worden opgezet.

%d bloggers liken dit: