Privacybeleid

Stichting ‘Help Mij Leven’

Stichting ‘Help Mij Leven’, gevestigd in Bleiswijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

‘helpmijleven-staging.tech’
Stichting ‘Help Mij Leven’
Postbus 155
2665 ZK Bleiswijk
+31 10 – 420 91 81

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Stichting ‘Help Mij Leven’ verwerkt uw persoonsgegevens die we ontvangen doordat u zelf donaties naar ons overboekt, of doordat u deze zelf aan ons verstrekt om machtigingen uit te voeren of nieuwsbrieven te versturen.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in omschrijvingen bij overboekingen
– Uw donatie-geschiedenis
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Monitoren gedrag bezoeker

helpmijleven-staging.tech maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie, krijg meer informatie.

Gebruik van cookies

helpmijleven-staging.tech plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Cookies van derde partijen

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door http://helpmijleven-staging.tech te beïnvloeden.

Informatie met betrekking tot kinderen jonger dan 16 jaar

Onze stichting heeft geen intentie gegevens te verzamelen van donateurs die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een donateur ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de bankzaken van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail@helpmijleven-staging.tech, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting ‘Help Mij Leven’ verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw machtigingen en donaties;
– Verzenden van onze nieuwsbrief om u te informeren;
– Inzicht in typen donateurs, om trends in geefgedrag te ontdekken. Dit gaat anoniem; in categorieen als “bedrijven”, “particulieren” etc.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting ‘Help Mij Leven’ neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting ‘Help Mij Leven’ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie)
NAW en e-mail adres > zolang u onze nieuwsbrief wilt ontvangen + onbepaalde tijd > Reden: we hebben momenteel geen procedures om gegevens te verwijderen. In het kader van de nieuwe wet persoonsgegevens gaan we dit wel bestuderen.
Donatiegeschiedenis > zolang de stichting bestaat (anoniem; per categorie).

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting ‘Help Mij Leven’ verstrekt geen gegevens aan derden zonder uw toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door stichting ‘Help Mij Leven’ en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mail@helpmijleven-staging.tech. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Stichting ‘Help mij leven’ wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting ‘Help Mij Leven’ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alleen bestuursleden en vrijwilligers die vanwege hun rol de gegevens nodig hebben, hebben er toegang toe. De gegevens zijn beveiligd met persoonlijke wachtwoorden.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via mail@helpmijleven-staging.tech

%d bloggers liken dit: