CBF Erkend Goed Doel

CBF-gecertificeerd

Stichting Help mij Leven is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo weet jij zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro en verantwoording afleggen. Meer weten over de kwaliteitseisen en de controle door het CBF? Kijk op geefgerust.nl

CBF

Mensen die geld geven aan goede doelen willen weten of met hun gift verantwoord wordt omgegaan. Sinds 2005 is stichting ‘Help mij leven’ geaccrediteerd door het CBF. Tot en met 2012 waren we in het bezit van het CBF-keur, in 2013 werd dit een CBF-certificaat voor kleine goede doelen en sinds 2017 dragen we het predikaat Erkend goed doel.

Een belangrijk criterium is dat van de baten uit eigen fondsenwerving maximaal 25% aan kosten voor de eigen fondsenwerving besteed mag worden. Bij stichting ‘Help mij leven’ was dit in 2014 slechts 2,1%.

Mensen die geld geven aan goede doelen willen weten of met hun gift verantwoord wordt omgegaan. De CBF erkenning is een blijk van betrouwbaarheid. Alle instellingen met een CBF erkenning zijn door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) getoetst op criteria op het gebied van bestuur, beleid, fondsenwerving en verslaglegging.

Ook ‘Help mij leven’ vindt het belangrijk om regelmatig te worden getoetst door een onafhankelijke en betrouwbare instantie. Zo kunt u als donateur er 100% zeker van zijn dat uw geld goed terecht komt. Met de CBF erkenning wil stichting ‘Help mij leven’ huidige en toekomstige donateurs een extra garantie bieden voor verantwoorde besteding van hun giften.

Logo

Als u het CBF Erkend goed doel logo ziet afgebeeld in een publicatie van een fondsenwervende organisatie (goed doel), kunt u erop vertrouwen dat deze de beoordeling door het CBF heeft doorstaan. Naast criteria voor bestedingen aan fondsenwerving moet het bestuur uit onafhankelijke personen bestaan. Voor een helder inzicht in de financiële gegevens moet elke organisatie volgens dezelfde regels het jaarverslag opstellen.

De CBF erkenning wordt voor een periode van drie jaar afgegeven. Elk jaar wordt getoetst of de organisatie nog steeds voldoet.

Het Centraal Bureau Fondsenwerving
Het CBF-Keur is het meest bekende keurmerk van het CBF. Het Centraal Bureau Fondsenwerving is een onafhankelijke stichting die al sinds 1925 toezicht houdt op het inzamelen van geld voor goede doelen. De taak van het CBF is het bevorderen van een verantwoorde fondsenwerving en besteding door middel van het beoordelen van de fondsenwervende organisaties en het verstrekken van informatie en advies aan overheidsinstanties en publiek. Voor vragen, informatie en een actuele lijst van beoordeelde goede doelen: Centraal Bureau Fondsenwerving, telefoon 020 – 417 00 03 of internet: www.cbf.nl

“Het CBF-Erkenningspaspoort

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via de banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.”

%d bloggers liken dit: