Nieuws van Help Mij Leven

In onze recente nieuwsbrief kondigde Robert Smits aan dat hij zoals elk jaar van begin november tot begin december in Nederland zou zijn. Hij sprak daarbij de hoop uit dat hij velen van u en jullie in die weken zou kunnen ontmoeten. Maar helaas gaat de reis van Robert naar Nederland dit jaar niet door. Werkomstandigheden in Brazilië beletten hem om op korte termijn een aantal weken in Nederland door te brengen.

Uiteraard is dat een teleurstellend bericht – voor u en jou als donateurs, voor ons als bestuur van Help Mij Leven en niet in de laatste plaats voor Robert zelf. Robert zag er enorm naar uit om naar Nederland te komen. Tegelijkertijd zijn we als bestuur blij met de positieve ontwikkelingen die momenteel gaande zijn rond het werk van REMER in de staat Minas Gerais. De verhuizing van het REMER-project in Pequeri naar Bicas wordt steeds concreter: er wordt hard gebouwd aan twee prachtige nieuwe opvanghuizen in Bicas. Terwijl de bouw vordert worden de kinderen die eerder in Pequeri woonden (Sítio Shalom) opgevangen in twee huurhuizen in Bicas. De nieuwe huizen worden naar verwachting in november 2023 opgeleverd, zodat de kinderen daar hun intrek kunnen nemen.

Al deze ontwikkelingen vergen momenteel heel veel tijd van Robert en zijn team. Maar we geloven dat het eindresultaat de moeite dubbel en dwars waard zal zijn. Voor de kinderen is het fijner om in Bicas te wonen, omdat belangrijke voorzieningen (denk aan scholen, sportclubs, stageplekken) daar op loopafstand liggen. Bovendien zijn er in Bicas meer bedrijven die het werk van REMER kunnen steunen en in de toekomst de jongeren mogelijk kunnen voorzien van banen. Ook vanuit kostenoogpunt is de verhuizing naar Bicas positief.

Hoewel Robert dit jaar niet naar Nederland komt, zullen wij als stichting Help Mij Leven de komende maand wel een aantal activiteiten opzetten. Via die activiteiten willen we u en jou graag op de hoogte brengen van al het werk dat dit jaar is verricht door REMER in Brazilië én wat de plannen zijn voor 2023. Hou hiervoor onze website in de gaten. We hopen dat we ook de komende tijd op uw en jouw steun mogen blijven rekenen!

Met vriendelijke groet,

Matty Kloosterman
Voorzitter bestuur stichting Help Mij Leven

waltermiedema
%d bloggers liken dit: